Manfaat Zakat Dari Segi Keagamaan, Akhlak Dan Sosial

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam sebagai kepatuhan kepada Allah SWT, termasuk berguna bagi sesama yang membutuhkannya. Dengan zakat mengajarkan seseorang akan keikhlasan dan kedermawanan, sekaligus meningkatkan rasa kepedulian terhadap penderitaan fakir miskin. Apa saja sebenarnya manfaat zakat dilihat dari segi akhlak, keagamaan dan sosial? Manfaat zakat dari segi keagamaan Mengeluarkan zakat sangat bermanfaat […]